Bạn đang ở chuyên mục: Thông báo quan trọng

Thông báo quan trọng 

Chú ý & Nổi bậtBài gửi sau cùng

Không có bài viết mới Thông báo tuyển Mod đợt 1 cho diễn đàn Luật Vinh 

Thông báo  Admin  22.04.16 8:49 0Lượt xem: 2313

Thông báo quan trọng 1-95on 22.04.16 8:49
Admin Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Thỏa ước sử dụng diễn đàn Luật Vinh 

Bài viết  Admin  17.04.16 0:02 0Lượt xem: 14362

Thông báo quan trọng 1-95on 17.04.16 0:02
Admin Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Danh bạ giảng viên khoa Luật - Đại học Vinh 

Chú ý  Văn Thoáng  20.07.16 14:26 0Lượt xem: 3963

Thông báo quan trọng 2-45on 20.07.16 14:26
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Chủ đề

Chủ đềBài gửi sau cùng

Không có bài viết mới Lịch phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp ĐHCQ cho SV tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016  

Bài viết  Văn Thoáng  23.10.16 1:25 0Lượt xem: 398

Thông báo quan trọng 2-45on 23.10.16 1:25
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Thông báo quan trọng: Danh mục các văn bản phục phục đại hội chi đoàn, lớp 2016 - 2017 

Bài viết  Văn Thoáng  17.09.16 14:00 1Lượt xem: 696

Thông báo quan trọng 2-45on 17.09.16 14:03
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Hướng dẫn các lớp triển khai làm hồ sơ trợ cấp xã hội 

Bài viết  Văn Thoáng  12.09.16 12:58 0Lượt xem: 387

Thông báo quan trọng 2-45on 12.09.16 12:58
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Hướng dẫn vay vốn học tập cho sinh viên Đại học Vinh 

Bài viết  Văn Thoáng  12.09.16 12:47 0Lượt xem: 487

Thông báo quan trọng 2-45on 12.09.16 12:47
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Hướng dẫn làm thủ tục miễn giảm học phí 2016 -2017 

Bài viết  Văn Thoáng  12.09.16 12:44 0Lượt xem: 373

Thông báo quan trọng 2-45on 12.09.16 12:44
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Hướng dẫn các lớp triển khai chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 

Bài viết  Văn Thoáng  12.09.16 12:41 0Lượt xem: 369

Thông báo quan trọng 2-45on 12.09.16 12:41
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Tuyển thành viên tham gia đội TNXK của Nhà trường năm học 2016 - 2017 

Bài viết  Văn Thoáng  07.09.16 21:48 0Lượt xem: 407

Thông báo quan trọng 2-45on 07.09.16 21:48
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Thông báo cho sinh viên khóa 56 về việc đăng ký học kỳ I 

Bài viết  Văn Thoáng  30.08.16 16:22 0Lượt xem: 353

Thông báo quan trọng 2-45on 30.08.16 16:22
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Thông báo cho sinh viên khóa 56 về việc đăng ký học - kỳ 1 năm 2016 

Bài viết  Admin  26.08.16 2:14 0Lượt xem: 1020

Thông báo quan trọng 1-95on 26.08.16 2:14
Admin Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ 

Bài viết  Admin  21.08.16 0:21 0Lượt xem: 1347

Thông báo quan trọng 1-95on 21.08.16 0:21
Admin Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Thông báo lịch thi chính thức học kỳ hè năm học 2015-2016 - ĐH Vinh 

Bài viết  Admin  21.08.16 0:08 0Lượt xem: 1265

Thông báo quan trọng 1-95on 21.08.16 0:08
Admin Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Thời gian thu học phí, đăng ký học và xử lý học vụ học kỳ I năm học 2016-2017 

Bài viết  Admin  13.08.16 15:56 0Lượt xem: 978

Thông báo quan trọng 1-95on 13.08.16 15:56
Admin Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Thời khóa biểu kỳ hè các học phần GDQP-AN và GDTC (01/06/2016) 

Bài viết  Văn Thoáng  03.06.16 8:47 0Lượt xem: 862

Thông báo quan trọng 2-45on 03.06.16 8:47
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Thông báo về kế hoạch Đăng ký học của học kỳ hè năm học 2015-2016 

Bài viết  Admin  03.06.16 1:07 1Lượt xem: 717

Thông báo quan trọng 2-45on 03.06.16 3:09
Văn Thoáng Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Hướng dẫn đăng bài trên Diễn đàn Luật Vinh 

Bài viết  Admin  18.04.16 22:33 0Lượt xem: 2653

Thông báo quan trọng 1-95on 18.04.16 22:33
Admin Xem bài viết sau cùng

Phân quyền

   
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Người điều hành