Thời gian thu học phí, đăng ký học và xử lý học vụ học kỳ I năm học 2016-2017

#1

on 13.08.16 15:56

Admin

Admin

  https://luatvinh.forumvi.com
Điều hành viên
Điều hành viên

Thực hiện chương trình công tác năm học, trường Đại học Vinh thông báo việc thu học phí, các khoản đóng góp theo khóa đào tạo, đăng ký học và xử lý học vụ học kỳ I, năm học 2016 - 2017 như sau:

Thời gian thu học phí, đăng ký học và xử lý học vụ học kỳ I năm học 2016-2017 2016-010

I. THỜI GIAN THU HỌC PHÍ


Sinh viên chuẩn bị học phí và các khoản đóng góp theo khóa đào tạo trong học kỳ I, năm học 2016 - 2017 nộp cho Nhà trường theo 2 cách: Nộp trực tuyến (xem hướng dẫn nộp trực tuyến trên website, mục Học sinh, sinh viên, học viên) hoặc nộp trực tiếp tại quầy thu học phí (Tầng 1, nhà B2) theo lịch sau đây:
- Khóa 53 trở về trước và khóa 54 (gồm cả sinh viên liên thông): Từ ngày 15/8 đến ngày 18/8/2016
- Khóa 55 (gồm cả sinh viên liên thông): Từ ngày 19/8 đến ngày 24/8/2016
- Khóa 56: Từ ngày 25/8 đến ngày 29/8/2016
Thời gian thu học phí trong mỗi ngày: theo giờ hành chính và kết thúc trước 16h30' cùng ngày.

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ


1. Đăng ký học:


- Khóa 53 trở về trước: Từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2016
- Khóa 54: Từ ngày 22/8 đến ngày 25/8/2016
- Khóa 55: Từ ngày 26/8 đến ngày 29/8/2016
- Khóa 56: Từ ngày 30/8 đến ngày 01/9/2016
- Khóa 57: Từ ngày 15/9 đến ngày 18/9/2016 (do CVHT đăng ký)

2. Đăng ký chéo giữa các khóa: Từ ngày 03/9 đến ngày 04/9/2016


3. Xử lý học vụ:


- Đăng ký muộn: Từ ngày 05/9 đến ngày 18/9/2016
- Hủy học phần đã đăng ký: Từ ngày 05/9 đến ngày 25/9/2016

(Trích dẫn thông báo số 920/ĐHV-ĐT ngày 10/8/2016) / Hồ Xuân Thủy
 

Bình luận bằng facebook

Quyền hành của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết