1. Đối tượng:
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo thi đỗ vào đại học theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Thủ tục hồ sơ: Nộp cho TL.QLSV các loại giấy tờ sau:
- Sinh viên sang bộ phận một cửa lấy mẫu đơn hỗ trợ chi phí học tập điền thông tin đầy đủ.
- Giấy khai sinh ( Bản sao)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp ( nộp bản sao có công chứng)
- Giấy báo nhập học ( Bản sao)

3. THời gian nộp: 
- Học kỳ I: từ ngày 1/9 đến hết ngày 1/10/2016
- Học kỳ II: Từ ngày 1/2 đến 8/3/2016 
Quá thời gian trên khoa không nhận hồ sơ.

4. Lưu ý: Sinh viên ghi rõ số tài khoản, địa chỉ ngân hàng của mình vào phần mềm CMC để nhà trường chi trả tiền qua tài khoản. 

5. Yêu cầu lớp trưởng các lớp triển khai đầy đủ để sinh viên thuộc đối tượng hoàn thành hồ sơ thủ tục đúng thời gian.