Chào tất cả các bạn! Hôm nay mình viết bài này, để hướng dẫn các bạn có thể đưa bài của mình lên forum và trả lời khi có người thắc mắc về bài viết !^^