Diễn đàn Luật Vinh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Luật VinhĐăng Nhập

Diễn đàn Luật Vinh, nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập, việc làm, đời sống sinh viên khoa Luật - Đại học Vinh


descriptionThời khóa biểu kỳ hè các học phần GDQP-AN và GDTC (01/06/2016) EmptyThời khóa biểu kỳ hè các học phần GDQP-AN và GDTC (01/06/2016)

more_horiz

Trong thông báo trước về triển khai kỳ hè đối với các học phần GDQP-AN và GDTC có nội dung về lịch học là chưa cập nhật đầy đủ, Nhà trường gửi lại thông tin chính xác về Thời khóa biểu để sv biết và đăng ký


Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên đăng ký học và công tác quản lý của các đơn vị liên quan, Nhà trường triển khai kế hoạch dạy học GDQP-AN và GDTC học kỳ hè năm học 2015-2016 như sau:


1. Nội dung, cách thức triển khai

1.1. Học kỳ hè năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức dạy học tập trung các học phần GDQP-AN và GDTC tại Trung tâm GDQP-AN Vinh cho các đối tượng sinh viên có nhu cầu; không tổ chức các học phần này tại Cơ sở 1. Sinh viên đăng ký và học theo tinh thần tự nguyện nhằm chủ động kế hoạch học tập trong các học kỳ chính, đảm bảo ra trường đúng và vượt tiến độ.

1.2. Sinh viên có thể đăng ký tất cả các học phần GDQP-AN (8 tín chỉ) và GDTC (5 tín chỉ) nhằm hoàn thành toàn bộ chương trình GDQP-AN và GDTC của cả khoá học chỉ trong kỳ hè năm học 2015-2016. Ngoài ra, những sinh viên chưa học hoặc chưa hoàn thành một hay một số học phần GDQP-AN hoặc GDTC đều có thể đăng ký và học bình thường theo kế hoạch.

Các học phần triển khai trong kỳ hè năm học 2015-2016 gồm:

- Chương trình GDQP-AN có các học phần: Đường lối quân sự (GDQP1); Công tác quốc phòng - An ninh (GDQP2); Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng (GDQP3);

- Chương trình GDTC có các học phần: Giáo dục thể chất (phần chung); các Câu lạc bộ: Aerobic (P1, P2, P3, P4), Võ Taekwondo (P1, P2, P3, P4), Bóng đá (P1, P2, P3, P4), Bóng chuyền (P1, P2, P3, P4), Đá cầu (P1, P2, P3, P4).

1.3. Sinh viên tham gia học đồng thời GDQP-AN và GDTC hoặc chỉ học các học phần GDQP-AN trong học kỳ hè năm học 2015-2016 phải thực hiện chế độ ăn, ở tập trung theo quy định tại Trung tâm GDQP-AN Vinh. Việc bố trí ăn, ở, cấp phát quân trang, quân phục (QTQP) và quản lý sinh viên Nhà trường giao cho Trung tâm GDQP-AN Vinh phối hợp Trung tâm Đào tạo liên tục thực hiện theo nội quy và các quy định hiện hành. Riêng sinh viên chỉ học các học phần GDTC có thể lựa chọn ở lại ký túc xá hoặc đi về tuỳ theo nguyện vọng của sinh viên. Sinh viên phải đăng ký nhu cầu vào đơn đăng ký học (theo mẫu kèm theo) để Nhà trường chủ động bố trí và tính kinh phí.

1.4. Để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần ngay sau khi sinh viên hoàn thành nội dung học tập của từng học phần.


2. Đối tượng học

Học kỳ hè năm học 2015-2016, Nhà trường chỉ tổ chức dạy học GDQP-AN và GDTC cho các đối tượng sinh viên có nhu cầu, tự nguyện đăng ký học theo tiến độ riêng, gồm:

2.1. Sinh viên khóa 55 trở về trước chưa học hoặc chưa hoàn thành một hay một số học phần GDQP-AN hoặc GDTC có nhu cầu đăng ký học trong học kỳ hè nhằm ra trường đúng hoặc vượt tiến độ.

2.2. Sinh viên khóa 56 có nguyện vọng học tập trung để kết thúc toàn bộ chương trình GDQP-AN và GDTC trong học kỳ hè năm học 2015-2016 nhằm chủ động kế hoạch học tập của bản thân trong các học kỳ tiếp theo.


3. Kinh phí

3.1. Học phí: được thực hiện theo Thông báo số 148/TB-ĐHV ngày 24/5/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường, cụ thể:

- Đối với sinh viên hệ liên thông, hệ gửi nếu đăng ký học lần 1 tính hệ số đối tượng bằng 2. Công thức áp dụng như sau: Hệ số đối tượng (2,0) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành.

- Sinh viên hệ liên thông, hệ gửi đăng ký học lại hoặc học nâng điểm và các đối tượng sinh viên khác khi đăng ký học tính hệ số dịch vụ bằng 1,5. Công thức áp dụng như sau: Hệ số môn học (nếu có) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành x Hệ số dịch vụ (1,5).

3.2. Các khoản kinh phí khác (tiền ăn, ở, QTQP…): thực hiện như đối với học kỳ chính năm học 2015-2016; được tính theo số ngày thực tế của đợt học, cụ thể:

- Tiền ăn: 42.000 đồng/người/ngày, quyết toán theo bữa ăn, cụ thể: bữa sáng 9.000 đồng, bữa trưa 16.500 đồng, bữa chiều 16.500 đồng;

- Tiền ở: 4.000 đồng/người/ngày (tương đương 120.000 đồng/người/tháng (bố trí 8 người/phòng));

- Tiền thuê QTQP (tiền khấu hao QTQP: 225.000 đồng/người/đợt học, tiền giặt là: 75.000 đồng/người/đợt học (giặt vào cuối đợt học)); tính cụ thể cho các đối tượng như sau:

+ Đối với sinh viên học GDQP-AN (sử dụng toàn bộ danh mục QTQP): tiền khấu hao QTQP: 6.500 đồng/người/ngày; tiền giặt là: 75.000 đồng/người/đợt học.

+ Đối với sinh viên chỉ học các học phần Giáo dục thể chất (chỉ sử dụng: chăn, chiếu, gối, màn và các vật dụng khác): tiền khấu hao các vật dụng hàng ngày: 2.000 đồng/người/ngày;  tiền giặt là: 24.000 đồng/người/đợt học.

- Tiền sử dụng điện, nước được tính theo chỉ số công tơ của từng phòng ở vào cuối đợt học, đơn giá thực hiện theo quy định hiện hành.


4. Thời gian, địa điểm tổ chức

4.1. Đăng ký học:

- Thời gian đăng ký học: Từ ngày 05/6 đến 10/6/2016. Riêng khoá 56 đăng ký học từ ngày 03/6 đến ngày 10/6/2016.

- Sinh viên căn cứ nhu cầu học và định mức của Nhà trường quy định để nạp tiền vào hệ thống của Nhà trường để đăng ký học (nạp qua phòng thu của ngân hàng hoặc nạp online).

4.2. Tổ chức học:

- Thời gian học từ ngày 25/7 đến ngày 30/8/2016.

- Địa điểm học: Trung tâm GDQP-AN Vinh, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4.3. Lịch học:

Có bảng chi tiết kèm theo và đã được Nhà trường thông báo trong trang đăng ký học của từng sinh viên.

Thông báo học hp gdqp an and gdtc hệ 20152016.PDF
quy định mức thu học phí.pdf
Đơn đăng ký.docx
Thời khóa biểu kỳ hè gdqp gdtc.xls

privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết