1. Đối tượng:
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số sống vùng ĐBKK
- Sinh viên là con mồ côi cả cha lẫn mẹ
- Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả Giám định của HHD Giám định Y Khoa cấp tỉnh, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Sinh viên con hộ đói có giấy chứng nhận do UBND Tỉnh cấp.

2. Điều kiện được hưởng:
- Trong học kỳ được xét TCXH không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên
- Sinh viên thuộc diện được hưởng TCXH mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng tính chất thì chỉ được hưởng 1 chế độ cao nhất.

3. Hồ sơ:
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội lấy ở BPMC
- Bản sao giấy trúng tuyển
- Bản sao giấy khai sinh
- Bản sao hộ khẩu gia đình
- Sinh viên thuộc đối tượng hưởng TCXH nào phải có hồ sơ minh chứng kèm theo

4. Thủ tục nạp:
- Sinh viên thuộc đối tượng nạp hồ sơ cho TL.QLSV tại VPK vào các ngày trong tuần.

5. Thời gian nạp;
- Học kỳ I; từ 1/9 đến 10/10/2016
- Học kỳ II:  từ đầu học kỳ 2 đến 10/3/2017
Quá thời gian trên sinh viên nào thuộc đối tượng không nạp hồ sơ khoa sẽ không giải quyết.