Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ

#1

on 21.08.16 0:21

Admin

Admin

  https://luatvinh.forumvi.com
Điều hành viên
Điều hành viên

Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ của các khối ngành từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 tại Trường Đại học Vinh

 
Căn cứ Quyết định Số 945 /QĐ-ĐHV ngày 16 tháng 8 năm 2016  Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ của các khối ngành từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 tại Trường Đại học Vinh như sau:

1. Đối với các khóa từ 56 trở về trước thu theo ngành:


Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ 2016-010

2. Đối với các khóa từ khóa 57 trở về sau thu theo nhóm ngành: 


2.1 Đối với các khóa từ khóa 57 trở về sau thu theo nhóm ngành:


Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ 2016-012

2.2. Đối với các khóa từ khóa 57 trở về sau thu theo nhóm ngành:


Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ 2016-011

 
Khung học phí nêu trên áp dụng từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 đối với toàn bộ sinh viên hệ chính quy, sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội, liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo học tại Trường Đại học Vinh. Các sinh viên từ khóa 56 trở về trước thực hiện mức thu theo ngành; các sinh viên khóa 57 về sau thực hiện thu theo nhóm ngành đối với giai đoạn 1 (03 học kỳ) và từ giai đoạn 2 thu theo ngành.

Đối với sinh viên thuộc diện được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước vẫn thực hiện nộp học phí để đăng ký học như đối với các sinh viên khác, sau đó căn cứ kết quả xét duyệt việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Nhà trường sẽ chi trả chế độ cho sinh viên theo đúng quy định của Nhà nước.

Đối với các ngành sư phạm mức thu trên chỉ áp dụng cho sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội, sinh viên trúng tuyển ngành sư phạm không phải đóng học phí. Trường hợp có sự thay đổi về chính sách học phí của nhà nước thì Nhà trường sẽ điều chỉnh lại mức thu cho phù hợp với quy định hiện hành. Sinh viên thuộc các đối tượng: đào tạo theo nhu cầu xã hội, liên thông và sinh viên các ngành sư phạm nếu phải học lại thì mức học phí bằng mức thu hiện hành của sinh viên chính quy có cùng ngành học.

Tệp đính kèm
Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ AttachmentBan_hanh_khung_hoc_phi_chinh_quy_2015_2016.docx
Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ
You don't have permission to download attachments.
(21 Kb) Downloaded 0 times
 

Bình luận bằng facebook

Quyền hành của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết