Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của sinh viên khoa Luật - Đại học Vinh nói riêng và các sv Luật cả nước nói chung, BQT đạ quyết định thành lập Diễn đàn này