Tình hình là thế này....e đăng lên để các bạn (nữ) chú ý đi khuya ạ em  bây giờ k tài nào mà ngủ được