Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 đã chính thức lên kế hoạch. Các bạn rèn luyện thể lực để "cháy" hết mình cùng mùa hè tình nguyện nhé.