Chiến dịch tình nguyện hè năm 2014 tại địa bàn xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An