Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 sẽ diễn ra từ 01/6 đến 31/8/2016 và tháng 7/2016 được chọn là “Tháng cao điểm của Chiến dịch”.