55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh đã hun đúc nên một truyền thống đã trở thành bản sắc của một trường đại học là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 55, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai.


Nguồn: Báo Nghệ An