Thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật và là một chế định dân sự nhằm điều chỉnh việc chuyển giao tài sản của người quá cố cho người khác theo pháp luật hoặc theo di chúc. Luật Tiền Phong với đội ngũ nhân viên tư vấn, Luật sư giàu kinh nghiệm, luôn nhiệt tình và hết mình tư vấn khai nhận di sản thừa kế, tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất, phân chia tài sản thừa kế, lập di chúc theo pháp luật cho quý khách hàng. 

Khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, bạn cần phải chuyển bị các loại giấy tờ sau:

- Một bản Sơ yếu lý lịch đã có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường của một trong những người thực hiện khai nhận di sản thừa kế.

- Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

Đăng tin rao vặt: Thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc Thu-tuc-khai-nhan-di-san-thua-ke-la-quyen-su-dung-dat
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

- Giấy nhường di sản thừa kế, giấy ủy quyền, giấy từ chối di sản thừa kế.

- Giấy tờ về di sản thừa kế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở.

- Giấy khai sinh, Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân của những người thực hiện khai nhận di sản thừa kế.

- Di chúc hợp pháp.

Tại văn phòng công chứng, bạn phải nộp đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên cho Công chứng viên. Nếu không có khiếu kiện, khiếu nại nào sau thời gian 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo khai nhận di sản thừa kế theo di chúc thì công chứng viên sẽ thực hiện lập Văn bản khai nhận di sản thừa kế.