Hãy đọc mỗi ngày 1 bài báo song ngữ Anh-Việt, bạn sẽ làm quen tiếng Anh từng bước và ôn luyện từ vựng ở phần cuối bản tin