Sáng nay từ 8h00' (28/04) tại ngã 4 sân trường cạnh trung tâm đảm bảo chất lượng đại học vinh sẽ tổ chức chương trình "Vui công nghệ giàu tri thức"