Lâu lắm ko giở luật. Giờ mình có chuyện muốn xin ý kiến của các thành viên Luật Vinh & Đồng bọn . Mong nhận được tư vấn của mọi người!