Thấy mọi người nói đi tình nguyện nhiều mà mình k biết trường ta tổ chức nhứng hoạt đông TN gì Sad ai biết chỉ mình vs