Để trở thành Luật sư  ở Việt Nam không phải điều đơn giản. Nếu tính nhẩm thời gian ngắn nhất để có danh nghĩa là luật sư cũng rơi vào khoảng 6 năm. Trong 6 năm đó, luật sư không những phải học tập, rèn luyện các kỹ năng mà còn phải trải nghiệm với nghề.