Công ty cổ phần Nafoods Group có nhu cầu tuyển dụng các vị trí gồm: Giám đốc nông nghiệp, Trưởng phòng Tiếp thị và Truyền thông, Trưởng phòng Công nghệ thông tin.