E và gấu học chung 1 lớp nhau cũng được 3 năm r. Cũng xác định là muốn thành vợ thành chồng. Ngặt nỗi, cách xa nhau quá, kẻ bắc người nam. Giờ e chả biết làm sao cả.