15 cặp đôi xuất hiện trong album vòng 2 cuộc thi “King & Queen” là 15 cặp đôi xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ loại.