Tối hôm nay 19/04 các thi sinh đã làm bài test về các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hoá...trong vòng 15 phút.