Phần thi Thuyết trình Khoa Luật - Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp năm học 2014 - 2015 của sv Tống Thị Huyền Trang