Video là bài dự thi của chi đoàn 51b2 Luật, trường Đại học Vinh, nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, 20/11/2012(video cũ lục lại). Do Đông Duy cùng tốp múa thực hiện.