Vào chiều ngày 14-3, nhóm CLE Khoa Luật, Đại học Vinh đã có mặt tại trường THCS Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên để tiến hành buổi tuyên truyền pháp luật với chủ đề trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên.