Chào mừng tất các các bạn đến với ngày hội hoàng tráng nhất của sv luật - "dạ hội chào hè - fly away 53"