1. Ngành nghề kinh doanh

Trong mọi hoạt động kinh doanh, ngành nghề là một trong những yếu tố quan trọng nhất, nó chi phối rất nhiều yếu tố khác. Bạn nên chuẩn bị kỹ tất cả những ngành nghề liên quan, những ngành nghề kinh doanh dự định hoạt động và trong tương lai không xa có thể hoạt động trước khi làm thủ tục thanh lap cong ty.

2.  Địa chỉ trụ sở công ty

Là địa điểm giao dịch, liên lạc của doanh nghiệp; phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngõ phố (tên phố ) hoặc tên phường, xã, huyện, thị trấn, quận, thị xã, tỉnh, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số fax, số điện thoại và thư điện tử (nếu có).

Nếu nơi đặt trụ sở chưa có tên đường hoặc chưa có số nhà thì phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có tên đường, số nhà nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh.

3. Xác định thành viên/ cổ đông góp vốn

Các cổ đông/ thành viên góp vốn là những người có thể quyết định sự phát triển, tồn tại hoặc giải thể doanh nghiệp. Hợp tác được những cổ đông/thành viên đồng lòng, đồng lý tưởng, quan điểm sẽ là một trong những điều quyết định cho việc thành công của công ty và ngược lại. Hãy cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ trước khi hợp tác với tổ chức/cá nhân để cùng thanh lap cong ty.

4. Vốn điều lệ

Là số vốn do các cổ đông, thành viên cam kết góp vốn hoặc góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty.

Ngoại trừ những ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định thì không có quy định số vốn tối thiểu hoặc tối đa. Số vốn này không cần phải chứng minh bằng tiền mặt, tài khoản hay bất cứ hình thức nào khác và do doanh nghiệp tự đăng ký.