Thành lập công ty xuất nhập khẩu cần thủ tục gì
Thành lập công ty xuất nhập khẩu cần có những thủ tục gì ? đó là câu hỏi được rất nhiều người hỏi chúng tôi cần được tư vấn. Hôm nay chúng tôi viết bài viết này để cho các bạn có thể tim hiểu được thêm về Thành lập công ty xuất nhập khẩu. Mong bài viết này sẽ có thể giúp ích được cho các bạn mới đầu khi thành lập công ty.
Thanh lap cong ty xuất nhập khẩu cần thủ tục gì ?
Theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP
Điều 3.  Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
1.     Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:
Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan và các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là một bên ký kết hoặc gia nhập.
2.     Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):
Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.
Căn cứ pháp luật hiện hành và các Điều ước quốc tế, Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố lộ trình và phạm vi hoạt động kinh doanh của thương nhân quy định tại khoản 2 Điều này.
Xem thêm >>> Thành lập Doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu gồm:
·        Giấy đề nghị thành lập công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu);
·        Chứng minh thư hoặc hộ chiếu các cổ đông, thành viên còn giá trị;
·        Điều lệ công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu );
·        Danh sách thành viên, cổ đông công ty xuất nhập khẩu (theo mẫu);
·        Các tài liệu khác nếu pháp luật yêu cầu