Thật là một cảnh tượng khó mà diễn tả nổi... hàng chục thanh niên xung kích lẫn tình nguyện viên dàn hàng chào đón đưa em đi làm thủ tục nhập học