Diễn đàn Luật Vinh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Luật VinhĐăng Nhập

Diễn đàn Luật Vinh, nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập, việc làm, đời sống sinh viên khoa Luật - Đại học Vinh


descriptionChuẩn đầu ra: Ngành Luật Kinh tế - Đại học Vinh EmptyChuẩn đầu ra: Ngành Luật Kinh tế - Đại học Vinh

more_horiz

Chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế - Đại học Vinh là các yêu tố cần và đủ về các mảng kiến thức, kỹ năng, thái độ, Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp và khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp của sinh viên.


Chuẩn đầu ra: Ngành Luật Kinh tế - Đại học Vinh 5l7ygz

Kiến thức


 • Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
 • Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực Luật học;
 • Có kiến thức chuyên môn vững chắc về Luật Kinh tế đặc biệt là pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, đất đai, môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế;
 • Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ về tổ chức, điều hành, quản lí trong lĩnh vực kinh tế;
 • Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;
 • Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.


Kĩ năng


 • Có kĩ năng soạn thảo văn bản, đàm phán, kí kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh, thương mại và các thỏa thuận kinh doanh khác; có thể xây dựng, đọc, hiểu và thực hiện các văn bản pháp luật (đặc biệt trong lĩnh vực Luật kinh tế) và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, người dân;
 • Có kĩ năng quản trị doanh nghiệp, xây dựng qui chế, điều lệ doanh nghiệp,...;
 • Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập, có kĩ năng thuyết trình, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.


Thái độ


 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;
 • Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp của một luật gia lĩnh vực luật kinh tế, đặc biệt là thái độ trung thực, ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội.


Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp


 • Chuyên viên làm việc tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong bộ máy quản lí nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
 • Chuyên gia tư vấn pháp lí, luật sư; trọng tài viên, thừa phát lại, thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên, tư vấn viên, trợ lí pháp luật, thư kí toà án, cán bộ các cơ quan nội chính, chuyên viên,…;
 • Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực Luật kinh tế và Luật học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.


Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp


 • Tiếp tục học tập nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Luật học;
 • Tiếp tục học để có thể được bổ nhiệm các chức danh như Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại;
 • Đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về khoa học pháp lí cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật.


privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết