Mẫu thẻ trưởng gian hàng Dạ hội chào hè 1016 - Khoa Luật - Đại học Vinh