Đề kiểm tra ca 1 - 2 Mac 1 - ĐH Vinh ngày 17/06/2016

#1

on 17.06.16 11:20

avatar
  
Sáng lập viên
Sáng lập viên

Những câu hỏi Mac I đã kiểm tra trong 2 ca của buổi sáng ngày 17/06/2015 hôm nay


Ca 1: 

- Câu 8 (Trong đề cương) (5d)
- 1 câu ngoài đề cương: Độc lập tương đối của ý thức XH (3d)
- Câu 2 (Trong đề cương) (2d)

Nguồn: Phan Hạnh

Ca 2: 

- Câu 9 (Trong đề cương) (5d)
- Câu 1 (Trong đề cương) (3d)
- Câu 7 (Trong đề cương) (2d)


Nguồn: Long Nhật
 

Bình luận bằng facebook

Quyền hành của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết