Càng khi cô đơn con người ta mới biết rằng mình đang nhớ quay quắt một điều gì đó, một người đặc biệt nào đó đã hoặc đang đi bên cuộc sống của mình.