Cô ấy có thể thức cả đêm để nói chuyện và cụng có thể ngon giấc không e ngại khi đang facetime vs tôi, tôi gọi cô ấy là bạn thân