- Yêu cầu: tốt nghiệp ngành luật
- Năng động, nhiệt tình, sức khỏe tốt.
- Lương thỏa thuận
Địa chỉ làm việc: Số 126, Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, Nghệ An

Mọi chi tiết liên hệ qua sđt: 0974 208 518 - 0947 502 028 ( Chị Lương)