Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Luật Blue xin hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ tại Thanh Hóa như sau:

Tham khảo thêm: Đăng ký sở hữu trí tuệ tai Thanh Hóa
Hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ tại Thanh Hóa 1492582298

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

-Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

-Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

-Tác phẩm báo chí;

-Tác phẩm âm nhạc;

-Tác phẩm sân khấu;

-Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

-Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

-Tác phẩm nhiếp ảnh;

-Tác phẩm kiến trúc;

-Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

-Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

-Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

-Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

-Tác phẩm được bảo hộ quy định phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính  bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

-Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

-Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

-Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

-Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

-Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

-Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Tham khảo thêm: Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Thanh Hóa

Mọi vấn đề vướng mắc quý vị hãy liên hệ ngay luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE

Địa chỉ: Phòng 409 - A2, Chung Cư C5, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Đối diện Khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa)

Hotline: 0912 751 556 - 0973 185 258

Email: luatsuthanhhoa36@gmail.com

Website: luatsuthanhhoa.net