AT Việt Nam đã giới thiệu cũng khá nhiều mã lỗi cho các bạn tham khỏa. Hôm nay theo một số ý kiến của mọi người chúng tôi và một số cũng gọi điện hỏi về mã lỗi 016-703.