Tài liệu bao gồm bài tập kinh tế vi mô có kèm bài giải, bài tập có kèm đáp án, thích hợp cho sinh viên cần ôn luyện thi tự luận môn học này.