Anh chị nào có, k dùng nứa thì để lại cho thằng bạn e nhé, mới hay cú đều được