Suy nghĩ của bạn về câu nói: “ Sống cuộc đời mình Steve Jobs” đây là bài viết của Hoàng Phú An ( lớp 9B Trường THCS l‎ý  Nhật Quang Đô Lương, Nghệ An)trong cuộc thi bài văn hay do báo mực tím tổ chức